WWF

Apple จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ลดราคาแอพมากกว่า 20 แอพ

Apple จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ลดราคาแอพมากกว่า 20 แอพ

 

  Apple จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ลดราคาแอพมากกว่า 20 แอพ ทั้งฟรี และลดราคาลงมากว่าปกติ รวมถึงการเพิ่มของรางวัลพิเศษ ภายใน In-App Purchases อีกด้วย เช่น Line สนับสนุนสติ๊กเกอร์แบบใหม่ 16 รูปแบบ โดยโครงการนี้จัดทำเพื่อสนันสนุน WWF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ โดยวัน Earth Day จะตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี และกิจกรรมลดราคาแอพนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2559 นี้ ใครสนใจรีบดาวน์โหลดด่วนเลย!