Video Conferencing

SCOPIA Mobile v3 ประชุมในระบบ Video Conferencing

SCOPIA Mobile v3 ประชุมในระบบ Video Conferencing

 

  scopia mobile v3 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยราชการที่มีการประชุมในระบบ Video Conferencing สามารถส่งภาพและเสียงในการประชุมได้แต่เท่าได้ได้ดูมามันจะต้องมีการวางระบบและเชื่อมต่อเขากับ server วางระบบไว้แล้วนะครับถ้าองค์กรใดสนใจหรือจะก็ลองดูนะครับ app นี้ free