Thai Taxi Caller

Thai Taxi Caller แก้ปัญหา”โปกกี่พี่ส่งรถ”จริงหรือ

Thai Taxi Caller แก้ปัญหา”โปกกี่พี่ส่งรถ”จริงหรือ

 

  เผื่อใครที่จะไปขึ้นแท่งซี่ครับและก็พิมพ์สถานที่ไปใช้ในการโบกรถ Taxi เพื่อลดปัญหารถติดเวลาเรียกรถให้จอดและก็มีเบอร์ติดต่อในสถานที่ต่างๆ ให้ด้วยครับ แต่สุดท้ายก็ปฏิเสธผู้โดยสาร