SoundHound

SoundHound แอพค้นหาเพลงอัจฉริยะ

SoundHound แอพค้นหาเพลงอัจฉริยะ

 

  หลายคนคงอาจจะเคยเห็นแอพที่ที่ว่า SoundHound คงสงสัยว่ามันเป็นแอพอะไรเอาไว้ทำอะไรอย่างไง SoundHound เป็นแอพค้นหาเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 150 ล้านคนทั่วโลกความสามารถของ SoundHound คือเมื่อเราฟังเพลงอยู่ซักเพลงหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู่ว่ามันชื่อเพลงอะไรเราสามารถกดปุ่ม SoundHound เพื่อบันทึกเสียงเอาไปค้นหาชื่อเพลงได้ (แต่ต้องเป็นเพลงสากลนะ ถ้าเพลงได้อาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ)