side to answer

เหตุผลเพราะทำไม  iPhone จึงไม่สามารถปฏิเสธคนโทรเข้ามาได้

เหตุผลเพราะทำไม iPhone จึงไม่สามารถปฏิเสธคนโทรเข้ามาได้

 

  เหตุผลเพราะทำไม iPhone จึงไม่สามารถปฏิเสธคนโทรเข้ามาได้ หลายคนคงสงสัยว่าทำไม่เวลามีคนโทรเข้ามาใน iPhone ของเรานั้นบางที่ไม่สามารถกดปฏิเสธได้ หลายคิดอาจจะคิดไปต่างๆ นาๆ ว่าเป็นเบอร์พิเศษที่ต้องรับหรือเปล่า ที่จริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลย