Poke

Facebook ออกแอพใหม่ใช้ ส่งข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ

Facebook ออกแอพใหม่ใช้ ส่งข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ

 

  Facebook เปิดตัวแอพใหม่ชื่อ Poke ไว้สำหรับการ Poke เพื่อนโดยเฉพาะ โดยแอพนี้ ใช้ส่งข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ แอพนี้จะส่งข้อความได้เฉพาะเพื่อนที่มีแอพ Poke ด้วยกันเท่านั้น ซึ่ง Facebook ตั้งชื่อว่า The new Poke experience โดยข้อความที่ส่งไปจะอยู่ 1, 3, 5 หรือ 10 วินาทีหลังจากที่ผู้อ่านเปิดข้อความนั้น และแอพ Poke ยังมีปุ่มรายงาน Poke ที่ไม่ต้องการอีกด้วย แต่มันดันไปเหมือนกับแอพ Snapchat ที่อยู่บน App Store มาก่อน