Mook Ded

Mook Ded (มุกเด็ด)

 

    ช่วงนี้เป็นช่วงส่งต่อความฮาครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้นำเสนอแอปพิเคชั่นคำถามอะไรเอ่ยไปวันนี้เลยมาต่อเนื่องครับกับ รวมมุกเด็ด ๆ ส่งต่อความฮาให้เพื่อนผ่าน email, facebook, twitter, SMS ค้นหามุกเด็ด ๆ ได้รวดเร็ว