Instashare

Instashare ถ่ายโอนไฟล์ iPhone/iPad ง่ายเพียงแค่ลากและวาง

Instashare ถ่ายโอนไฟล์ iPhone/iPad ง่ายเพียงแค่ลากและวาง

 

  หลายคนมาถามผมเยอะมากครับว่าจะยายไฟล์ iPhone/iPad อย่างไรบางที่ก็ไปทำให้บ้างสอนบ้างและก็บางที่ก็บอกว่ามันช่างยากเย็นจังเลย ผมเลยหาวิธีที่จะส่งไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ใน iPhone/iPad ของเราไปยัง iPhone/iPad หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา บางคนที่ใช้พอชำนาญแล้วก็จะชินกับการใช้งาน iTunes แต่ถ้าในใช้ Mac ก็สบายขึ้นมาหน่อยที่มันยังไม่ค่อยยุ่งยากกล่าวใน Windows วันนี้ AppDD จะมาแก้ปัญหาการเอาไปต่างๆลงใน Phone/iPad ของเรา ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP3, images, pdf, powerpoint ,Keynote สรุปง่ายๆ ว่ามันได้หมดนะครับ และคุณก็จะบอกว่ามันง่ายจริงๆ