Focos

Focos แอพปรับเบลอ โหมด Portrait สำหรับ iPhone 2 กล้อง

Focos แอพปรับเบลอ โหมด Portrait สำหรับ iPhone 2 กล้อง

 

 Focos แอพปรับเบลอ โหมด Portrait สำหรับ iPhone 2 กล้อง จากที่ Apple ออก iOS 11 ออกมาแล้วมาพร้อมกลับโหมด  Portrait ที่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้โดยเฉพาะ iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus และ iPhone x ที่มี 2 กล้องสามรถที่จะปรับจุดโพกัส หน้าชัดหลังเบลอ หรือหน้าเบลอหลังขัดได้หลังจากที่เราถ่ายรูปไปแล้ว