Flipboard เป็นแอพที่เอาไว้สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ที่ Flipboard มีความพิเศษและน่าสนใจคือ Flipboard จะนำ ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าส่วนตัวของเราเช่น หน้า wall ของ facebook มาจัดเรียงแสดงออกมาในรูปแบบเหมือ

Flipboard นิตยสารในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Flipboard นิตยสารในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 

  Flipboard เป็นแอพที่เอาไว้สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ที่ Flipboard มีความพิเศษและน่าสนใจคือ Flipboard จะนำ ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าส่วนตัวของเราเช่น หน้า wall ของ facebook มาจัดเรียงแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนกับนิตยสารทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านเพิ่มมากขึ้นกลองดาวน์โหลดไปใช้กันดูนะครับแอพนี้ฟรีครับ