อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้น่าอยู่และปลอดภัยแจ้งเบาะแส เว็บไซต์ไม่เหมาะสม และการกระทำผิดต่างๆ

ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้น่าอยู่และปลอดภัยแจ้งเบาะแส เว็บไซต์ไม่เหมาะสม และการกระทำผิดต่างๆ

 

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Technology Crime Suppression Division) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสายตรวจอินเทอร์เน็ต เพื่อรณรงค์แจ้งเบาะแส เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และการกระทำผิดต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต