สภาพอากาศ

เข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา

เข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา

 

  โปรแกรม Water4Thai ถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำในประเทศไทย โดยสามารถเลือกพื้นที่ทั้งประเทศหรือเป็นรายจังหวัดในหัวข้อต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ สภาพอากาศ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำในลำน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน ข้อมูลกล้อง CCTV ลำน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ข้อมูลจาก กฟผ.(EGAT) น้ำทะเลหนุนสูงสุดประจำวัน ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์