ม๊อบ

“ม๊อบ” แอพติดตามข่าวสารแวดวงผู้เข้าร่วมชุมนุม

“ม๊อบ” แอพติดตามข่าวสารแวดวงผู้เข้าร่วมชุมนุม

 

  ม๊อบ – เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมรวมชุมนุม และผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารการชุมนุม ม๊อบสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้คนที่เข้าร่วมชุมนุมเช่นกัน ในระแวกใกล้ๆกันได้ รวมไปถึงสามารถรับข่าวสารจากผู้อื่นได้เช่นกันในบริเวณชุมนุม