บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น

บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับทุกวัน – Thai to Japanese Talking Phrasebook – Th2JPhrases

บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับทุกวัน – Thai to Japanese Talking Phrasebook – Th2JPhrases

 

  บทสนทนาพูดได้นี้สามารถสอนได้เหมือนกับเจ้าของภาษา เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้พูดกับเพื่อนและคนทั่วๆไป เป็นภาษาที่คุณไม่สามารถหาเรียนได้ในโรงเรียน บทสนทนาส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้เรียนจากห้องเรียนหรือหนังสือสอนภาษาทั่วๆไป