จองตั๋วตรวจสอบสายการบินง่ายๆ

จองตั๋วตรวจสอบสายการบินง่ายๆด้วย NOKAIR

จองตั๋วตรวจสอบสายการบินง่ายๆด้วย NOKAIR

 

  NOKAIR’s iPhone Application ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสายการบินนกแอร์ในการจองบัตร โดยสาร การตรวจสอบตารางการบิน ตลอดจนการเช็คอิน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น