ค้นหาตำแหน่งพิกัดทั่วไทย

Thai Navi ค้นหาตำแหน่งพิกัดที่น่าสนใจต่างๆ ทั่วไทย

Thai Navi ค้นหาตำแหน่งพิกัดที่น่าสนใจต่างๆ ทั่วไทย

 

  Thai Navi เป็นโปรแกรมค้นหาตำแหน่งพิกัดที่น่าสนใจต่างๆ ทั่วไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ของหน่วยงานราชการ โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนสถานที่สำคัญทางศาสนา ซึ่งถูกรวบรวมไว้กว่า 300,000 จุดทั่วประเทศ