กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

Delivery Traffic กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

Delivery Traffic กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

 

    Delivery Traffic คือ กฏหมายจราจรเดลิเวรี่ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนเพื่อป้องกัน,ลดอุบัติเหตุ,บรรเทา และแก้ไขปัญหาการจราจร ในเขต กทม. และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน ภายใต้นิยาม “ทันที ทุกที่ ทุกเวลา” ในรายละเอียด บรรจุด้วย เครื่องหมายจราจรบนท้องถนน และกฏหมายจราจร ที่ควรรุ้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำงานของตำรวจจราจร ภายใต้ แนวความคิด ” ตำรวจ คือ ประชาชน และ ประชาชน คือ ตำรวจ ”