Line ออกแอพสำหรับการใช้งานบน iPad แล้ว

 
LINE for iPad


Line ออกแอพสำหรับการใช้งานบน iPad แล้ว จากการอคอยมาอย่างยาวนานในที่สุด ผู้ใช้งานหลากหลาย Device ก็สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน เครื่องคอม และ iPad โดยการใช้งานด้วยระบบ E-mail แบบเดียวกับการใช้งานใครเครื่องคอมพิวเตอร์

screen480x480


การที่ Line ออกมาพัฒนาแอพสำหรับ iPad ครั้งนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอยากมากโดยไม่จำเป็นต้อง login หลายๆรอบ

screen480x480 (1)


สำหรับใครที่อยากจะลองหรือต้องการแอพกันได้เลยฟรีๆ
< <<ดาวนโหลดฟรีๆ>>>
ดาวน์โหลดแอพ


Free
Category: Social Networking
Released: 15 October 2014
Version: 1.0.0
Size: 27.9 MB
Developer: LINE Corporation
© LINE Corporation

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *