Apple ออกบริการตรวจสอบสถานะเครื่อง iPhone/iPad ก่อนการซื้อขายเครื่องมือ 2

 
activationlock


Apple ออกบริการตรวจสอบสถานะเครื่อง iPhone/iPad ก่อนการซื้อขายเครื่องมือ 2 ตั้งแต่ iOS 7 ขึ้นมาแอปเปิ้ลได้มีการพัฒนาระบบ Find my iPhone ติดตามอุปกรณ์ อาทิ iPhone iPad iPod เป็นระบบรักษาความปลอดภัยทั้งสามารถติดตามสถานะของเครื่องได้ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของนำไปใช้งานได้ ล่าสุดแอปเปิ้ลออกบริการใหม่ชื้อว่า Activati on lock ที่สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องได้ว่าติดระบบ Find my iPhone หรือป่าว

ไปที่ Setting > General > About
ลิ้ง https://www.icloud.com/activationlock


เราสามารถตรวจสอบโดยการระบบ เลข IMEI หรือ Serial Number (หมายเลขประจำเครื่องเข้าไปได้) ถ้าสถานะการล็อกเครื่องของเราเปิดใช้งานอยู่ แสดงว่าเราใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย Find my iPhone อยู่


สำหรับใครที่จะหาซื้อเครื่องมือ 2 มาใช้ก็สามารถตรวจสอบได้จาก หน้าเว็บไซต์ www.cloud.com/activationlock ว่าเปิดใช้งานอยู่หรือป่าว ถ้าเปิดอยู่ให้เจ้าของเครื่องนั้นทำการปิดระบบและลบ Apple ID ออกเสียก่อน แต่ถ้าเขาปิดไม่ได้ให้คิดเบื้องต้นได้ว่าเครื่องนั้นอาจจะโดนขโมยมา และถ้าสถานะ ปิดหรือ Off อยู่แสดงว่าเครื่องไม่ได้ล็อกสามารถเอา Apple ID ไปผูกได้


เป็นประโยชน์สำหรับใครที่จะซื้อเครื่องมือ 2 สามารถตรวจสอบได้ก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อของที่โดนขโมยมาfacebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *