WhatsApp ใน iPhone เก็บค่าบริการเป็นรายปีแล้ว

 
whatsapp


และแล้วการก็เป็นจริงก่อนหน้านี้ที่ WhatsApp มีข่าวว่าจะมีการเก็บค่าบริการเป็นรายปีแต่จะปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ฟรี [ข่าวเก่า] ในที่สุดแผนการเก็บเงินรายปีของ WhatsApp ก็เป็นจริงแล้ว โดยในอัพเดตล่าสุดได้เพิ่มข้อความระบุว่า WhatsApp จะเปิดให้ใช้งานฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บเงินรายปี ปีละ 0.99 เหรียญ
แนวทางนี้ WhatsApp เคยพูดถึงมาหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ที่ใช้งานมาครบหนึ่งปี (ตามที่ WhatsApp บอกว่าใช้ฟรีได้เท่านั้น) ก็ยังได้รับการต่ออายุอยู่ร่ำไป จนมาครั้งนี้ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ พร้อมกับปรับเป็นแอพฟรีบน iOS


แต่หลายคนก็ออกมาวิภาควิจารณ์มากมายว่า WhatsApp เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้บริการนี้ไม่ชืนชอบเท่าไรทำให้หลายคนคิดที่จะเลิกใช้งานไปเลยที่เดียวเราก็ต้องลองดูกันเลยครับว่าอนาคต WhatsApp จะเป็นอย่างไรที่มา : blognone
ดาวน์โหลดแอพFree
Category: Social Networking
Updated: 16 July 2013
Version: 2.10.1
Size: 15.3 MB

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *