Battery ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ใน iPhone

 
Battery


Battery เป็นแอพสำหรับตรวจสอบอัตราการใช้งานของแบตเตอรี่ใน iPhone ของเราโดยแอพจะทำการวิเคราะข้อมูลการใช้งานในหมวดหมู่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ในโหมดปกติ เวลาแปลงโดย 2G เวลาแปลงโดย 3G บันทึกวิดีโอ ถ่ายรูป บันทึกเสียง อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi อินเทอร์เน็ตผ่าน 3G ดูวิดีโอบน YouTube การส่งไฟล์ผ่านทางบลูทู เกม 2D และ 3D ว่าสามารถใช้งานได้นานเท่าไร


และยังมีส่วนที่สามารถบอกระยะเวลาในการชาร์ดได้อีกด้วยและรูปแบบการออกแบบ UI สวยงามน่าใช้งานมากครับและสามารถตั้งค่าของแบตเตอรี่ เมื่อชาร์ดเป็นธงชาติประเทศต่างๆได้
ดาวน์โหลดแอพแบบใหม่ผ่าน QR Code


ผู้พัฒนา
Free
Category: Utilities
Released: 22 December 2012
Version: 1.0
Size: 24.1 MB
Language: English
Developer: Iurie Iurceac
© Sky fall

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *