เข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา

 

โปรแกรม Water4Thai ถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำในประเทศไทย โดยสามารถเลือกพื้นที่ทั้งประเทศหรือเป็นรายจังหวัดในหัวข้อต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ สภาพอากาศ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำในลำน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน ข้อมูลกล้อง CCTV ลำน้ำ ข้อมูลจากกรมชลประทาน ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ข้อมูลจาก กฟผ.(EGAT) น้ำทะเลหนุนสูงสุดประจำวัน ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์


ภาพประกอบ

ภาพหน้าจอประกอบ

ภาพหน้าจอประกอบ

ภาพหน้าจอประกอบ

ภาพหน้าจอประกอบ

ภาพหน้าจอประกอบ

Download…..!!!ขอบคุณข้อมูล

ผู้พัฒนา
Free
Category: Weather
Updated: 13 September 2012
Version: 1.1.3
Size: 2.5 MB
Languages: English, Thai
Developer: Pornchai Amornsrijiratorn
© 2012 Office of the National Water and Flood Management Policy – ONWF

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *