เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วย m-culture

 
เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วยโปรแกรม m-culture
ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้น ข้อมูลทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ โดยโปรแกรม m-culture นี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพประกอบ

iPhone Screenshot 1

iPhone Screenshot 2

iPhone Screenshot 3

iPhone Screenshot 4

iPhone Screenshot 5

ดาวน์โหลด…..!!!


ขอบคุณข้อมูล

ผู้พัฒนา
Free
Category: Travel
Updated: 10 October 2011
Version: 1.2
Size: 1.6 MB
Language: English
Developer: National Electronic and Computer Technology Center
© nectec,กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

facebook comments: