ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทยง่ายด้วย Thai Number

 

สำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขฉุกเฉิน สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง การไฟฟ้า การประปา สำนักงานเขตกทม. ส่วนราชการกทม. ส่วนราชการต่างจังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมี internet connection และเพิ่มความสามารถพิเศษค้นหาใน Google Map (ต้องการ internet connection)

ภาพประกอบ

iPhone Screenshot 1

iPhone Screenshot 2

 

iPhone Screenshot 3

 

ดาวน์โหลด…..!!!


ขอบคุณข้อมูล
ผู้พัฒนา
Free
Category: Productivity
Updated: 29 August 2010
Version: 2.01
Size: 0.6 MB
Language: English
Developer: Kritsada Yonpaladyod
© MrKitty

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *