Painting

Fonluang รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆ

Fonluang รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆ

 

    โครงการฝนหลวง เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้าง “ฝนเทียม” เพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำทางการเกษตร Application “ฝนหลวง” เป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน

อ่านการ์ตูน แบบออนไลน์ Thai Toon (Free)

อ่านการ์ตูน แบบออนไลน์ Thai Toon (Free)

 

  Thai Toon (Free) เป็น Application สำหรับช่วยคุณในการค้นหา และอ่านการ์ตูน แบบออนไลน์ ช่วยให้คุณผักผ่อนคลายเครียดกับการ์ตูนสนุกๆ มากมาย ทั้งแบบแปลไทย และภาษาอังกฤษ  **สำหรับเวอร์ชั่นฟรี มีไว้เพื่อทดลองใช้ค่ะ การทำงานเหมือนจะเหมือนเวอร์ชั่น Pro ทุกอย่าง แต่สามารถอ่านการ์ตูนได้เพียงแค่ 1 เรื่องต่อวันนะคะ