Kakao Talk

สรุปข้อมูลการใช้งานแอพ Messaging ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก (Infographic)

สรุปข้อมูลการใช้งานแอพ Messaging ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก (Infographic)

 

  ถ้าหลายคนติดตามข่าววงการไอทีมาอย่างต่อเนื่องเราจะได้ทราบกันดีว่าตลาดการบริการแชทแบบออนไลน์หรือ Messaging นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาการพัฒนาของวงการสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากันนี้เราแทบจะลืมการส่งข้อความแบบ sms ไปเลยเพราะเราเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ต Messaging กันมากขึ้น