CheckIn+

CheckIn+ ประกาศให้ประชาชีรู้ว่าเราอยู่ไหนๆๆๆๆๆ

CheckIn+ ประกาศให้ประชาชีรู้ว่าเราอยู่ไหนๆๆๆๆๆ

 

  เอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบในการบอกประกาศให้ประชาชีรู้ว่าเราอยู่ไหนทำอะไรด้วยการ CheckIn ในสถานที่ต่างๆ โดยCheckIn+ เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับ foursquare นั้นล่ะครับที่สำคัญเรายังสามารถที่จะมองเห็นว่าเพื่อนของเรา CheckIn ล่าสุดที่ไหนและบ่อยสุดทีไหนได้อีกด้วยรูปแบบของการเพิ่มจุด CheckIn เพิ่มก็ง่ายดายมากเลยครับมีทั้งใน iphone และ ipad ครับ