Avalable

Avalable แอพหาคู่ฝีมือคนไทยพร้อมความสามารถค้นหาคนที่ใช่แบบอัจฉริยะ

Avalable แอพหาคู่ฝีมือคนไทยพร้อมความสามารถค้นหาคนที่ใช่แบบอัจฉริยะ

 

  Available เป็นการสื่อถึงสถานะเป็นนัยว่าพร้อมแล้วสำหรับการมีคู่ครอง ซึ่ง Avalable จะช่วยในการจับคู่ตามลักษณะความต้องการเฉพาะตัว เพื่อให้พบคนที่ ‘ใช่’ ได้ง่ายขึ้น โดยระบบจะทำการคำนวณค่าความเหมาะสมกันของคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ จากนั้นจึงช่วยให้ผู้ใช้งานพัฒนาและสานต่อความสัมพันธ์กันได้อย่างไร้กังวลผ่านข้อมูลที่จำเป็นภายในโปรแกรม รวมถึงนัดพบกันได้อย่างง่ายดาย สนุกสนาน ต่างกับการมองหาคู่ในแบบวันวานที่มักเป็นเรื่องยุ่งยากและน่ากลัวเสมอ