แอพบทสวดมนต์ข้ามปี

ThaiHealth แอพบทสวดมนต์ข้ามปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ThaiHealth แอพบทสวดมนต์ข้ามปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่จะเฉลิมฉลองข้ามปีเก่ารับปีใหม่ไปพร้อมๆ กับดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หลายคนจึงส่งท้ายคืนข้ามปีด้วยอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย จึงขอนำเสนอกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ลงมือทำตลอดปี ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับวันใหม่ รับปีใหม่ ด้วยสติและความเป็นสิริมงคล ร่วมสวดมนต์และตั้งปณิธานจิตที่จะร่วมทำเรื่องดีๆ กันตลอดปีหน้า