ตรวจสอบสถานะ EMS

EMS Finder ตรวจสอบสถานะ EMS แบบใกล้ชิด

EMS Finder ตรวจสอบสถานะ EMS แบบใกล้ชิด

 

  แอพพลิแคชั่นที่ใช้ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุและจดหมายแบบลงทะเบียนหรือ EMS ของไปรษณีย์ไทย คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบและติดตามสถานะของพัสดุและจดหมายแบบต่อเนื่อง (Smart Tracking) ด้วยรหัสที่บันทึกไว้ (Tracking Code)สามารถเพิ่มข้อมูลของพัสดุและจดหมายในการติดตามสถานะการส่งได้หลายชิ้น (Multi Checker)ค้นหาสถานะแบบด่วนโดยไม่บันทึกรหัส (Quick Check) ตรวจสอบสถานะของพัสดุและจดหมายบนพิกัดแผนที่ (Checking Through Map)