คำขวัญ 77 จังหวัด

Thai Provincial Slogan เกมส์ทายคำขวัญ 77 จังหวัด

Thai Provincial Slogan เกมส์ทายคำขวัญ 77 จังหวัด

 

  เชื่อได้เลยว่าเราเกิดมาในประเทศไทยและอยู่มานานหลายปีท่องเที่ยวไปก็หลายจังหวัดแต่เคยรู้หรือป่าวว่าแต่ละจังหวัดมีคำขวัญอะไรบ้างโดยเฉพาะคำขวัญของกรุงเทพ คำขวัญที่ไพเราะสอดคล้องกับของดีหรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นผลดีสำหรับใครที่ไปเที่ยวจังหวัดไหนและไม่รู่ว่าเขามีของดีอะไรก็ศึกษาจากแอพนี้ก็ได้นะครับ