LandsMaps แอปตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน


 

LandsMaps แอปตรวจสอบที่ดิน

LandsMaps แอปตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยระบุเลขที่โฉนด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

LandsMaps แอปตรวจสอบที่ดิน

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้

LandsMaps แอปตรวจสอบที่ดิน

แต่น่าเสียดายที่แอปนี้จะจำกัดให้เราสามารถใช้ค้นหาได้เพียงแค่วันละ 5 ครั้งเท่านั้น? ทำให้เวลาใช้ก็ต้องรถบุให้ถูกต้องนะครับเดียวจะเสียสิทธิ โดยเปล่าประโยชน์

LandsMaps

LandsMaps


ราคา ฟรี

ขนาด 50.19 MB

เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย<facebook comments: