มาแล้ว Google Chrome เว็บเบราเซอร์ยอดนิยมขวัญใจนักท่องเน็ตมาเอาใจคุณทั้งใน iphone/ipad

 

3 ปี ของการกำเนิด เบราว์เซอร์ของตัวเองของ Google นามว่า Google Chrome เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ หลากหลายบริการ ของทาง Google เอง ไม่ว่าจะเป็น Google search, YouTube, Google Docs, Google Maps, Google+ และอีกหลายบริการของกูเกิล ถึงวันนี้ ก็พร้อมแล้วกับการแจ้งเกิด Chrome for ios เพื่อให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ ios ได้เริ่มทดลองใช้งาน ถือเป็นการรวม 2 โปรเจกต์ด้านโปรแกรมที่สำคัญที่สุดของกูเกิลเข้าไว้ด้วยกัน ในการพัฒนา Chrome for ios เป็นเพราะการขยายตัวของการใช้งาน อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพา เชื่อว่า Chrome for ios จะยิ่งเพิ่มกิจกรรมออนไลน์ ให้กับผู้ใช้ ios มากขึ้น เพราะความสามารถที่เท่าเทียมกับ การท่องเน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ตัวจริง โดยฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างมากมาย

ภาพประกอบ iphone

 

iPhone Screenshot 1

iPhone Screenshot 2

iPhone Screenshot 3

iPhone Screenshot 4

iPhone Screenshot 5

ภาพประกอบ ipad

iPad Screenshot 1

iPad Screenshot 2

iPad Screenshot 3

iPad Screenshot 4

iPad Screenshot 5

ขำขำ

Download…..!!!ขอบคุณข้อมูล

ผู้พัฒนา
ฟรี
หมวดหมู่: Utilities
วันที่ออกจำหน่าย: 26 มิถุนายน 2012
เวอร์ชัน: 19.0.1084.60
ขนาด: 12.8 MB
ภาษา:อังกฤษ, อัมฮาริค, อาหรับ, เบงกอล, บ็อกมัล,
นอร์เวย์, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน, โครเอเชีย, เช็ก,
เดนมาร์ก, ดัตช์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน,
กรีก, คุชราตฮิบรูภาษาฮินดี, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี,
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษากันนาดา, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย,
มาเลย์, มาลายาลัม, มราฐี, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์
โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวักภาษาสโลเวเนีย,
สเปน, ภาษาสวาฮีลี, สวีเดน, ทมิฬ, Tegulu, ไทย, ตุรกี,
ยูเครน, เวียตนาม
ผู้ขาย: Google, Inc
©อิงค์ Google

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *